Rozliczenia podatkowe online

Można oczywiście z każdym papierkiem biegać do urzędu i rozmawiać twarzą w twarz z urzędnikiem. Ale po co! Znacznie prościej jest usiąść przed komputerem i korzystając z podpowiedzi systemu wysłać prawie każda deklaracje przy pomocy sieci Internet.

Jak zapłacić podatek pcc przez internet?

To pytanie pojawia się często od niedoświadczonych graczy.

Można go doręczyć za pomocą komputera i można przy tym pominąć e-podpis. Każdy podatnik może zatem wystosować druk, podpisując go odpowiednimi danymi. Dane owe definiują składającego przed Urzędem Skarbowym.
Deklaracje bez podpisu elektronicznego obowiązuje od pewnej daty, kiedy to przepisy wzięły pod uwagę nowy stan rzeczy. Tak więc można tego dokonać odnośnie do deklaracji, które zaistnieją w sieci po 31 grudnia 2011 r. I nie decyduje o tym moment powstania obowiązku podatkowego.

Za datę złożenia deklaracji drogą elektroniczną i z opcją niekorzystania z podpisu wirtualnego uważa się dzień, kiedy to podatnik uzyskuje tak zwane potwierdzenie UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Z wysyłką związany jest tak zwany numer referencyjny. Otrzymuje się go po dokonaniu czynności. Ewentualnie istnieje jeszcze jedna opcja. Jeśli podczas czynności wysyłkowych wystąpi jakikolwiek błąd, zostanie on wskazany wypełniającemu w formie numerycznej. Kod błędy będzie wizualizowany podatnikowi i będzie się on mógł nim posłużyć podczas korygowania niedociągnięć. Numer błędu stanie się przesłanką do odnalezienia przyczyny odrzucenia przesłanego do akceptacji wniosku. Wniosek zostanie zweryfikowany przez system e-deklaracje i jeśli posiada uchybienia, system zainterweniuje w określony sposób, czyli wystawi sygnaturę błędu i w zwykłej procedurze powiadomi drogą elektroniczną wysyłającego o zaistniałej przyczynie nieprzyjęcia wniosku. Jeśli natomiast podatnik zostanie poinformowany o pozytywnym zweryfikowaniu i przyjęciu wniosku przez platformę e-deklaracje, otrzyma wtedy sygnaturę sprawy z liczbą dwieście. Wtedy spokojnie można przejść do dalszych czynności.

Deklarację PCC przy pomocy sieci internet może złożyć osoba będąca podmiotem fizycznym. Zatem spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, ale również spółki osobowe – cywilna, komandytowa – akcyjna, jawna, partnerska, komandytowa, nie mogą korzystać z tej drogi komunikacji na linii podatnik Urząd Skarbowy.

Wymienione podmioty biorące czynny udział w życiu gospodarczym kraju mogą składać deklaracje pcc, jednakże muszą wtedy skorzystać z opcji przesyłania dokumentów, potwierdzając wszystkie zawarte w nim dane za pomocą elektronicznego uwierzytelnienia.

Sensem zagadnienia jest zamieszczenie w deklaracji danych, które pozwolą skutecznie zweryfikować podatnika i skorelować jego dane z danymi zawartymi w bazie Urzędu Skarbowego. Dane te są między innymi zawarte w deklaracji składanej co rok, a dotyczącej rozliczenia rocznych zaliczek na podatek dochodowy.

Chcąc zatem skutecznie i za pierwszym razem wysłać rzeczoną deklarację we wniosku trzeba zamieścić następujące dane.
– po pierwsze numer, który posiada każdy dorosły obywatel kraju, czyli PESEL,
– po drugie podstawowe dane zwyczajowe, to znaczy imię lub imiona, a następnie nazwisko,
– kolejno datę urodzenia,
– teraz kolej na kwotę, którą trzeba wyciągnąć z ostatniego zeznania podatkowego; jest to kwota przychodu; jednak trzeba zwrócić uwagę, aby była to kwota przychodu nie za rok poprzedzający chwilę składania deklaracji, a sięgająca dwa lata wstecz; jest jeszcze jedna możliwość i wartość zero; tak się dzieje, jeśli za wspomniany rok podatkowy nie było składane żadne oświadczenia podatkowe i nie był w związku z tym obliczany łączny roczny przychód. De facto chodzi tu o rozliczenie podatku z deklaracji ostatnio składanej, a dotyczącej czasu sprzed dwóch lat – nie ma przecież innej opcji i fizycznie nie ma możliwości uzyskania innej deklaracji podatkowej, gdyż późniejszego rozliczenia podatku jeszcze nie ma.

Tak więc do podpisania deklaracji PCC w 2019 roku trzeba użyć danych z przychodu znajdujących się w dokumentacji rozliczeniowej podatnika sięgających do roku 2017. Taka jest procedura i trzeba się tego trzymać, by nie wystąpił niechciany błąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here