W jaki sposób nalicza sie urlop?

Każda osoba pracująca zawodowo potrzebuje czasem dłuższy czas wypoczynku, aby odświeżyć swój przemęczony umysł i na nowo świadczyć pracę na wysokim poziomie. W tym właśnie celu każdy pracownik, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy powinien raz na jakiś czas przebywać na urlopie wypoczynkowym.

Urlop wypoczynkowy to czas, który pozwala nam wypocząć i na nowo zregenerować nasze siły do pracy. Zatem niezwykle istotne jest to, aby podczas urlopu wypoczynkowego porządnie się zrelaksować, nabrać świeżości umysłu oraz sił witalnych do dalszego wykonywania pracy zawodowej.
Urlop wypoczynkowy należy się każdej osobie pracującej w oparciu o umowę o pracę, niezależnie od tego czy jest ona zawarta na czas określony czy nieokreślony. Żadnego znaczenia nie ma też fakt, czy świadczymy pracę zarobkową na cały etat, czy tylko na część etatu.
Jeśli pracujemy na niepełnym etacie to wówczas także należy nam się urlop, z tym że w niższym wymiarze. Tak więc osobie pracującej na pół etatu należy się urlop w wymiarze o połowę mniejszym, niż osobie pracującej na cały etat.
Warto wiedzieć o tym, że urlop wypoczynkowy nie należy się tym osobom, które świadczą pracę w oparciu o umowę zlecenie czy też umowę o dzieło.
Wiele osób, zwłaszcza młodych które to dopiero rozpoczynają karierę zawodową często zastanawia się w jaki sposób nalicza się urlop wypoczynkowy.
Otóż zgodnie obowiązującym w naszym kraju kodeksem pracy naliczanie urlopu zależy od ilości przepracowanych lat oraz od rodzaju ukończonej szkoły. Warto pamiętać o tym, że do przepracowanych lat wliczają się poszczególne szkoły średnie.
W celu naliczenia urlopu podejmując pracę zarobkową w nowym zakładzie pracy należy przedstawić do działu kadr i płac wszystkie świadectwa ukończenia poszczególnych szkół oraz świadectwa z poszczególnych zakładów pracy.
Wysokość wymiaru urlopu wypoczynkowego precyzyjnie określa obowiązujący w naszym kraju kodeks pracy.
Na podstawie artykułu 154 § 1 kodeksu pracy urlop wypoczynkowy wynosi dwadzieścia dni w ciągu roku kalendarzowego, jeżeli pracownik pracuje krócej niż dziesięć lat, Natomiast gdy dana osoba przepracowała więcej niż dziesięć lat to wówczas należy jej się dwadzieścia sześć dni urlopu wypoczynkowego w ciągu każdego roku kalendarzowego.
Kodeks pracy dokładnie precyzuje, że do łącznego okresu zatrudnienia wlicza się zarówno wszystkie okresy poprzednich prac świadczonych w oparciu o umowę o prace bez względu na przerwy w świadczeniu pracy i sposób ustania stosunku pracy. Ponadto do okresu zatrudnienia wlicza się okresy pobierania nauk, i które to nie podlegają sumowaniu.Jeżeli pracownik jednocześnie pracował i uczył się, to obliczając długość okresu zatrudnienia wybiera się taki wariant, który to jest dla niego korzystniejszy. Natomiast w przypadku ukończenia różnych szkół do okresu pracy determinującego wymiar urlopu wlicza się szkołę najwyższą. I tak w przypadku ukończenia studiów wyższych do okresu urlopowego wlicza się aż osiem lat.
Całość urlopu wypoczynkowego nie musi być wykorzystana w ciągu danego roku. Otóż zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy pracodawca ma czas do końca września następnego roku na to, aby w całości wydać pracownikowi przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Jeśli nie zostanie on do tego czasu wydany, wówczas każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Bazą wyjściową do obliczenia stawki jaka przysługuje do wypłaty należności za niewykorzystany urlop jest podstawa należnego wynagrodzenia, zazwyczaj sumowana z ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Warto wiedzieć o tym, że każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby w ciągu każdego roku kalendarzowego wydać pracownikowi urlop wynoszący co najmniej czternaście dni. Wydanie dwutygodniowego urlopu w ciągłości jest prawem zapisanym w kodeksie z którego powinien korzystać każdy pracownik, niezależnie od tego czy pracuje w małej firmie czy też dużej korporacji. W większości zakładów pracy urlop dwutygodniowy jest wydawany – o ile jest to możliwe – w okresie letnim. Wówczas to prawie że każda polska rodzina wyjeżdża na upragnione wakacje by odpowiednio zrelaksować się oraz wypocząć. W wielu przypadkach miejscem wypoczynku są nasze rodzime góry czy morze bałtyckie. Niemniej w ostatnim czasie wiele osób w okresie urlopowym wyjeżdża poza granice kraju do ciepłych i słonecznych państw takich jak; Grecja, Hiszpania, Bułgaria, Francja, Egipt, Chorwacja Portugalia i wiele innych.
Urlop wypoczynkowy jest zagwarantowany obowiązującym kodeksem pracy, dlatego też powinna z niego korzystać każda osoba pracująca zawodowo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here