Jak założyć działalność gospodarczą?

Aktualnie coraz więcej osób zastanawia się nad założeniem działalności gospodarczej. Nie można się temu dziwić – własna firma wiąże się ze swobodą i niezależnością, pozwala również wykonywać określone działania zgodnie z zaplanowanym przez siebie harmonogramem. Z drugiej strony własna działalność to również spora odpowiedzialność. Przed założeniem firmy warto najpierw dobrze zastanowić się, czy na pewno jest to dobre, dopasowane do umiejętności zadanie. Kiedy już zdecydujemy się rozwój we własnym przedsiębiorstwie, trzeba krok po kroku zaplanować jego założenie. Jak to zrobić?

Obecnie proces otwierania firmy został uproszczony. Nie jest już skomplikowanym projektem, którego należy się bać. Własną działalność można założyć nawet w jeden dzień!

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

Bardzo istotną rzeczą, o której przede wszystkim należy pamiętać podczas zakładania własnej działalności gospodarczej, jest pomysł. Dobry, odpowiednio przemyślany biznesplan to podstawa każdego biznesu, która w dużej mierze determinuje to, czy interes się powiedzie czy zakończy dużą klapą. Wiele osób, zastanawiając się nad własnym biznesem, szuka niszy na rynku, w której mogłyby rozwinąć skrzydła. Tam, gdzie występuje luka, pojawiają się możliwości na odniesienie sukcesu i szansa, że konkurencja w tym obszarze nie będzie bardzo duża. Kiedy obserwujemy duży popyt na dane dobro czy usługę, są szanse, że nasza firma zaspokoi oczekiwania grupy docelowej. Następnie, zanim zdecydujemy się na zarejestrowanie firmy, powinniśmy wybrać najlepszą formę jej organizacji oraz formę prawną. Kiedy już ją wybierzemy, musimy zarejestrować firmę, aby mogła ona legalnie funkcjonować na rynku.

Kluczowym, a początkowym etapem zakładania własnej działalności, jest uzupełnienie CEIDG-1, czyli wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja firmy odbywa się po złożeniu wniosku. Przyszły przedsiębiorca może rozpocząć świadczenie usług już w tym samym dniu, kiedy złoży wniosek o wpis. Poświadczeniem wpisu do Centralnej Ewidencji jest wydruk wniosku. Wtedy również założyciel firmy nabywa numer identyfikacyjny w CEIDG-1, czyli NIP. Złożenie wniosku CEIDG-1 wiąże się z nadaniem numeru REGON, czyli wpisaniem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Przedsiębiorca zostaje również zgłoszony jako płatnik w ZUS, co wiąże się z obowiązkiem wpłacania składek ubezpieczeń społecznych. Warto wiedzieć, że rejestracja przedsiębiorstwa w CEIDG nie wiąże się z płatnością. Rejestrując firmę jako podatnik VAT, należy również złożyć do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R.

Kiedy już zarejestrujemy firmę w CEIDG-1, na przestrzeni kolejnych 14 dni należy zdobyć numer REGON. Zgłoszenie chęci o nadanie tego numer następuje w związku ze złożeniem wniosku CEIDG-1. W przypadku, kiedy założyciel firmy już wcześniej prowadził działalność gospodarczą, ma już nadany numer REGON i nie ma potrzeby ubiegania się o kolejny.

W kolejnym kroku powinna nastąpić rejestracja przedsiębiorstwa w celu podatku od towarów i usług. Istotne jest zawiadomienie odpowiedniego Urzędu Skarbowego o fakcie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ważne jest posiadanie numeru NIP, który jest identyfikatorem podatkowym.

Ważnym krokiem jest również zarejestrowanie firmy w ZUS, co odbywa się na podstawie wniosku CEIDG-1. Jeśli jednak pracodawca bierze pod uwagę zatrudnianie pracowników, powinien osobiście zgłosić każdego pracownika do ubezpieczenia do 7 dni od dnia podpisania z nim umowy i wykonywania pracy.

Założyciel firmy powinien się również liczyć z obowiązkiem zapłaty kilku rodzajów składek – na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także Fundusz Pracy. Jeśli przedsiębiorca zatrudnił pracowników, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 14 dni.

Nie należy zapomnieć również o prowadzeniu księgowości firmy. W tym celu trzeba zastanowić się, jaka będzie najlepsza metoda. Można samodzielnie prowadzić księgowość albo powierzyć to zadanie profesjonalnemu biuru rachunkowemu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here