Składniki wynagrodzenia

Niemal każda osoba w tym kraju chce pracować. Wynika to z faktu, że wysokość świadczeń socjalnych, które gwarantowane są dla osób bezrobotnych, nie zapewnia nawet minimum egzystencji. Jest to wskaźnik, dzięki któremu można łatwo obliczyć, ile osobie o konkretnych potrzebach życiowych niezbędne jest pieniędzy, aby przeżyć na najniższym poziomie. Warto wskazać, że niemal każda osoba musi liczyć się z koniecznością zarobkowania. Dla większości z nas praca stanowi niewysłowioną przyjemność, dlatego obowiązek ten realizujemy ochoczo. Należy jednak pamiętać o tym, że fundamentalną kwestią jest znajomość własnych praw. Obowiązujący od wielu lat kodeks pracy zapewnia nam liczne gwarancje, dzięki którym możemy z powodzeniem dochodzić wszelkich roszczeń od pracodawcy.

Z punktu widzenia każdego pracownika niezwykle istotne jest to, jakie składniki wynagrodzenia są naliczane w ramach realizacji danej osoby. Miernik ten pozwala jednoznacznie określić, ile będziemy zarabiać w przeciągu jednego miesiąca. Warto mieć na uwadze, że odpowiednie podejście do tej kwestii determinuje w silnym stopniu naszą codzienną sytuację finansową. Dlatego warto wiedzieć, że główny składnik naszej płacy to wynagrodzenie zasadnicze. Powinno być ono zawarte w każdej umowie, bowiem niedopuszczalne są sytuacje, gdzie w ramach kontraktu przysługuje nam jedynie wynagrodzenie prowizyjne. Nie ma wymogu prawnego, aby taka płaca wynosiła co najmniej tyle, co minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku kalendarzowym. Zaznacza się jednak, że wśród pracodawców utarła się praktyka zmierzająca właśnie do takiej tendencji. Trzeba przyznać, że jest to bardzo korzystne, bowiem dzięki temu nasza gospodarka może stale się rozwijać.

W wielu branżach, w szczególności w usługach i w telekomunikacji, bardzo ważnym składnikiem wynagrodzenia jest prowizja. Jest ona przyznawana stosownie do wyników, jakie osiąga dany pracownik. Istnieje również prowizja sprzedażowa, która zależna jest od ilości zawartych umów bądź od pozyskania szczególnie cennych klientów. Zaznacza się, że w wielu sytuacjach jej wysokość może znacząco przekraczać wynagrodzenie zasadnicze. Trzeba przyznać, że system wynagrodzenia prowizyjnego sprawdza się wszędzie tam, gdzie trzeba zmotywować pracowników do stałego podnoszenia swoich wyników sprzedażowych. Wysoka prowizja to idealny czynnik motywujący, dzięki któremu zakład pracy może osiągnąć sukces. Nie we wszystkich branżach jej wprowadzenie jest możliwe. Szczególnie nie poleca się praktyk tego typu w organach administracji publicznej czy w szkołach wyższych i uczelniach medycznych.

Bardzo doniosłą z społecznego punktu widzenia rolę pełni premia uznaniowa. Przyznawana jest ona pracownikom w uznaniu dla ich zasług dla zakładu pracy. W niektórych placówkach spotykane są zaczerpnięte z amerykańskich filmów sytuacje, w których wyróżnia się pracownika miesiąca. Przeważnie to właśnie on jest uprawniony do pobrania premii. Trzeba przyznać, że w naszych realiach rozwiązanie to jest dopiero wdrażane, jednak zaznacza się, że z czasem może stać się powszechną praktyką. Na ogół premie uznaniowe, ich wysokość i inne cechy są zależne – jak sama nazwa wskazuje – od uznania podmiotu prowadzącego zakład. Nie powinno być w tym zakresie jednak pełnej dowolności, bowiem inni pracownicy mogą czuć się pokrzywdzeni.

Kodeks pracy obliguje pracodawców do wypłacania określonych dodatków do wynagrodzenia w przypadku wystąpienia poszczególnych przesłanek z ustawy. Istnieje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, czyli popularne nadgodziny. Niestety, są one rzadko wypłacane, bowiem bardzo ciężko jest wykazać, że zrobiliśmy coś ponad nasze kompetencje. Inaczej jest w przypadku dodatku za pracę w porze nocnej. W tym szczególnym przypadku każdy pracownik może liczyć na stosowną rekompensatę, ponieważ wykonywanie obowiązków zawodowych w nocy jest nie tylko niezdrowe, ale również szkodliwe. W regulaminach pracy pracodawcy mogą wprowadzać inne składniki wynagrodzenia, które powinny trafiać na konto pracowników razem z płaca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here