Kredyt dla studenta

Czas studiów to okres wytężonej nauki i zabawy, jednak nie każdy młody człowiek może liczyć na finansowe wsparcie rodziców lub łączyć studia z pracą. Dla wielu osób, które chcą zadbać o swoje wykształcenie pomocą okazuje się kredyt studencki, to pieniądze umożliwiające dalszy rozwój. Kredyt dla studenta: co warto wiedzieć?

Kredyt dla studenta – jakie zasady?

Kredyt studencki to forma finansowego wsparcia podczas okresu nauki na wyższej uczelni, alternatywa dla standardowych bankowych kredytów i pożyczek. Oferta skierowana wyłącznie w stronę studentów jest atrakcyjnym rozwiązaniem, w sytuacji w której brakuje środków na kształcenie i pokrycie kosztów utrzymania. Kredyt dla studenta jest formą specjalnej pożyczki, o którą mogą ubiegać się wyłącznie studenci, doktoranci wyższych uczelni i jednostek akademickich. Szczegółowe zasady i warunki udzielania środków w tej formie dostępne są na finansowych serwisach internetowych.  Przykładowo, porady kredytowe na go2kredyt.pl/kategoria/kredyty-porady to źródło informacji dla tych, którzy szukają sprawdzonych sposobów finansowania swoich potrzeb.

Zaletą kredytu dla studenta są korzystne warunki spłaty zobowiązania, kredyt studencki jest dofinansowany przez ulokowany w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich. Za skorzystaniem z kredytu dla studenta przemawia wyjątkowo niskie oprocentowanie, szansa na dopasowanie wysokości rat do aktualnej sytuacji finansowej, długi okres spłaty i opcja zawieszenia spłaty lub całkowitego umorzenia spłaty zaciągniętego długu.

Jakie warunki spełnić, aby otrzymać kredyt studencki?

Oferta kredytowa dedykowana studentom obwarowana jest warunkami wskazanymi, przede wszystkim w ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami o kredyt studencki mogą ubiegać się studenci, którzy nie ukończyli 30 roku życia oraz doktoranci do 35 roku życia. Bez znaczenia pozostaje czy student uczęszcza na zajęcia w trybie dziennym, wieczorowym czy zaocznym oraz czy uczelnia wyższa jest publiczna lub prywatna.

Podczas udzielania kredytu studenckiego obowiązuje też kryterium dochodowe przypadające na jednego członka rodziny studiującej osoby. W roku akademickim 2020/2021 maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy o kredyt dla studenta nie może przekroczyć 3 000 zł.

Kolejną przesłanką, którą należy spełnić ubiegając się o kredyt studencki jest poręczenie osoby trzeciej lub kilku poręczycieli. W przypadku braku osoby, która może przejąć na siebie taką odpowiedzialność, student może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ile kosztuje kredyt na studia?

Kredyt studencki to wsparcie finansowe, które można otrzymać tylko raz i na okres nie dłuższy niż 6 lat. Udzielone przez bank środki trafiają na konto przez 10 miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem urlopów od zajęć i innych przerw w studiowaniu.

Miesięczne wsparcie wynosi 400 zł, 600 zł 800 zł bądź 1 000 zł. W okresie podejmowania nauki oraz 2 lata po jej zakończeniu odsetki od kredytu spłaca państwo, kredytobiorca pokrywa odsetki naliczone po upływie tego czasu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here