emisja obligacji korporacyjnych

W ostatnich latach coraz mniej opłacalne jest trzymanie oszczędności na kontach oszczędnościowych i lokatach, dlatego wiele osób szuka innych sposobów na inwestowanie i pomnażanie posiadanych pieniędzy. Duże znaczenie ma również bardzo szybko rosnąca w ciągu ostatnich miesięcy inflacja, co związane jest z pandemią covid-19. Jeśli nie zdecydujemy się na ulokowanie swojego kapitału w inwestycje, będzie on malał, nawet gdy nie wydamy z niego ani złotówki. Popularnym sposobem inwestowania jest zakup obligacji.

Obligacje korporacyjne – co to?

Obligacje korporacyjne to papiery wartościowe wydawane przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z.o.o., które poświadczają fakt zadłużenia się firmy u nabywców ich obligacji. Obligacje komercyjne (inne określenie dla obligacji korporacyjnych) pozwalają na większy zarobek niż obligacje skarbowe emitowane przez państwo, ale też są obciążone większym ryzykiem.

Dzięki emisji obligacji dana spółka zyskuje kapitał, który może przeznaczyć na rozwój i realizację różnych celów. Osoby, które zdecydowały się na zakup obligacji, a więc obligatariusze mogą liczyć na wcześniej ustalony regularny zwrot z inwestycji w formie odsetek. Firmy chcące rozpocząć emisję papierów wartościowych mają dwie możliwości, gdyż emisja obligacji korporacyjnych może być publiczna lub prywatna (obligacje24.com). Obie opcje opiszemy w dalszej części artykułu.

Emisja obligacji korporacyjnych – jak wygląda?

Podstawowe sposoby emisji obligacji korporacyjnych to oferta publiczna lub niepubliczna. Chcąc być jednak bardziej precyzyjnym, należy wskazać, że ofertę publiczną można składać na dwa sposoby.

Zacznijmy jednak od oferty niepublicznej, która może być skierowana maksymalnie do 99 indywidualnie oznaczonych podmiotów. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie z punktu widzenia emitenta, gdyż proponowanie nabycia obligacji wybranym podmiotom nie musi mieć formy ofertowej, nie jest również wymagane sporządzanie prospektu emisyjnego.

W przypadku oferty publicznej musi być ona skierowana do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczonego adresata, ponadto konieczne jest stworzenie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF, a obligacje mogą zostać zakupione za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Druga forma oferty publicznej musi być skierowana do co najmniej 100 oznaczonych indywidualnie osób lub do nieoznaczonego kręgu adresatów, a firma emitująca obligacje nie ma obowiązku wydawania memorandum informacyjnego. W tym przypadku obligacje nie są też wprowadzane do obrotu publicznego.

Obligacje korporacyjne – gdzie można je kupić?

Jest wiele sposobów zakupu obligacji korporacyjnych, a oto one:

– zakup za pośrednictwem doradcy,

– zakup na rynku wtórnym,

– zakup przez fundusze inwestycyjne,

– zakup na rynku pierwotnym, bezpośrednio od emitenta.

Decydując się na zakup obligacji na rynku pierwotnym oraz wtórnym, należy posiadać konto maklerskie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here