Zakładanie działalności gospodarczej

Praca na etat lub chociażby praca na czas określony to marzenie wielu osób – tych, którzy pracy nie mogą znaleźć i pozostają na bezrobociu, tych, którzy z konieczności pracują na umowach tak zwanych „śmieciówkach” (umowy o dzieło i umowy zlecenie), tych, którzy – także z konieczności – pracują nielegalnie, bez jakiejkolwiek umowy („na czarno”). A niestety poziom bezrobocia jest wciąż niezbyt niski, szczególnie w województwach wschodnich, w kujawsko-pomorskim itd.
Są osoby, które – zmotywowane problemem ze znalezieniem pracy na etat – podejmują decyzję o założeniu własnej firmy. Iną motywacją jest bycie własnym szefem, stworzenie czegoś, co będzie przynosiło zysk, nawet gdy my sami już nie będziemy pracować itd. Ale jak w Polsce wygląda założenie firmy? Czy jest trudne, skomplikowane, wieloetapowe i długotrwałe?
Obecnie jest to znacznie uproszczone. Większości formalności związanych z założeniem firmy dopełnia się jednym formularzem! Jest to CEIDG-1. Na nim wpisuje się swoje dane osobowe, dane zakładanej firmy, wskazuje się wybraną formę opodatkowania podatkiem dochodowym itp. Dokument ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo KRUS.
Druk CEIDG-1 można złożyć osobiście do urzędu gminy po wydrukowaniu i wypełnieniu. Można też zaopatrzyć się w druk w samym urzędzie i wypełnić go na miejscu. Innym sposobem jest przesłanie druku drogą elektroniczną, przez stronę internetową CEIDG. Wniosek można wypełnić i przesłać do urzędu z podpisem elektronicznym. Jeśli nie mamy takiego podpisu, możliwe jest też wydrukowanie wypełnionego formularza ze strony i zaniesienie go do urzędu. Innym sposobem jest wypełnienie dokumentu na stronie i pobranie kodu, który przedstawia się urzędnikowi. Na tej podstawie urzędnik znajduje w systemie zapisany formularz, drukuje go i daje podatnikowi do podpisu.
Od momentu zarejestrowania druku nasza firma zostaje zarejestrowana. Należy teraz udać się do właściwego urzędu skarbowego i wypełnić druk VAT-R, zgłaszając się jako podatnik VAT (chyba że wybrana przez nas działalność jest zwolniona z podatku VAT).
Jeżeli łącznie z CEIDG-1 złożyliśmy ZUS ZUA lub ZZA, nie musimy już udawać się do ZUS, by dopełniać osobiście formalności. Musimy się jednak pofatygować w sytuacji, gdy z CEIDG-1 nie złożyliśmy druku zgłoszeniowego do ZUS. Wówczas mamy na to 7 dni.
Zanim jednak dojdziemy do tych wszystkich formalności, powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, jaką działalnością ma zajmować się nasza firma, z jakiej branży będzie. Czy będzie to przedsiębiorstwo produkcyjne czy usługowe. Czy na tego rodzaju produkty / usługi będzie popyt? Zrobić powinniśmy research rynku pod tym kątem, żeby później nie było niespodzianek w postaci braku klientów i braku zysków, co oznaczałoby po prostu straty, a w końcu konieczność zamknięcia nierentownej firmy.
Należy także przemyśleć kwestię postaci prawnej naszego przedsiębiorstwa. Czy chcemy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą czy może założyć spółkę cywilną. A może jeszcze inną. Trzeba to wszytko zawczasu wziąć pod uwagę, dokładnie przeanalizować, zanim podejmie się właściwe kroki formalne.
Od niedawna istnieje możliwość prowadzenia czegoś co nazywa się niezarejestrowaną działalnością gospodarczą. Tak a forma została wprowadzona, by wielu osobom ułatwić zarabianie niedużych pieniędzy bez konieczności załatwiania wielu formalności i opłacania miesięcznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności zarejestrowanej. Działalność niezarejestrowaną można prowadzić jednak tylko, spełniając pewne ściśle określone warunki. Przede wszystkim nasz miesięczny zysk nie może przekraczać połowy minimalnej płacy miesięcznej. Jest to rzecz, której warto pilnować. Powinniśmy też – głównie dla własnej wiadomości – prowadzić ewidencję sprzedanych produktów czy wyświadczonych usług. Jeśli wiemy, że nie czeka nas wielki zarobek z naszej działalności, zastanówmy się nad działalnością niezarejestrowaną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here