Studiowanie matematyki

Matematyka niejednokrotnie dyskwalifikuje studentów różnych wydziałów i uczelni. Tam gdzie matematyka studia okazują się być uciążliwe i nie do udźwignięcia. Przyjrzyjmy się jednak temu jak to jest na kierunku matematyki.
Na pierwszym roku podstawowym przedmiotem jest „logika i teorii mnogości” tudzież „wstęp do matematyki”. W zależności od uczelni przedmioty te są różnie nazywane, ale te określenia są najpowszechniejsze. Od tego się zaczyna, ale nie jest to bułka z masłem, jakby sugerowało słowo „wstęp”. Ten przedmiot ma uświadomić studentom jak skomplikowane, a niekiedy nawet niejednoznaczne są dziedziny matematyki. Poznajemy aksjomat wyboru, hipotezę continuum. Dowiadujemy się w ten sposób, że matematyka nie jest taka jednoznaczna, lecz dzieli się na dziedziny gdzie te elementy występują i nie występują. Są więc różne matematyki i każda jest słuszna.
Na kierunku matematyki znajdziemy też to, co na wielu innych kierunkach, tylko w znacznie rozszerzonej formie, a są to analiza matematyczna i algebra liniowa. Na analizie zajmujemy się równaniami różniczkowymi i całkami, a więc wyliczamy funkcje pierwotne, pola powierzchni pod tymi funkcjami, liczymy tangens kątów nachylenia stycznych do funkcji pierwotnych – czyli tak zwane pochodne, poznajemy oprócz funkcji, ciągi, granice, szeregi i wiele innych zagadnień będących w sumie elementarnymi w pozostałych zagadnieniach matematyki wyższej.
Na algebrze liniowej poznajemy różne kombinacje liniowe wektorów, na ogół są to wektory określone liczbami, jednak na kierunku matematyki nie może zabraknąć bardziej abstrakcyjnych tworów – na przykład kombinacje liniowe wektorów w formie wyrażeń algebraicznych.
Nie brakuje zagadnień z zakresu IT, takich jak „technologia informacyjna”, „informatyka”, a także „techniki i języki programowania”, są też poruszane kwestie różnych pakietów matematycznych: Wolfram Mathematica, Statsoft Statistica, MATLAB, R, itp. W zasadzie wszędzie spotyka się oprogramowanie edytorskie Latex do tworzenia tekstów z symboliką matematyczną.
Może być więcej przedmiotów na 1. roku, a może być mniej – wszystko zależy od uczelni. Biorąc pod uwagę, że wielu studentów odpada po 1. roku, zmniejsza się stopniowo ilość przedmiotów, tym bardziej, że teraz nie ma studiów jednolitych, lecz wystarczy przecież tylko zrobić licencjat.
W kolejnych latach często odbywa się kontynuacja analizy matematycznej i algebry, choć pojawia się na przykład algebra abstrakcyjna, czy też teoria operatorów, czyli połączenia algebry z analizą.
W przypadku analizy matematycznej przechodzi się do teorii miary i analizy zespolonej, gdzie uczymy się o różnych przestrzeniach i funkcjach zespolonych.
Obowiązkowo studenci poznają także matematykę dyskretną – czyli inaczej naukę, w której stosuje się zbiory dyskretne, które z geometrycznego punktu widzenia są zbiorami punktów, gdzie nie znajdują się odcinki o długości większej niż 0.
Na wyższych latach pojawiają się także rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe, analiza numeryczna, a także (ale już raczej na studiach magisterskich) topologia i wspomniana analiza zespolona.
Matematyka na studiach matematycznych zdecydowanie różni się od matematyki szkolnej, ponieważ pojawia się zagadnienie dowodu matematycznego. Każdą tezę, którą formułujemy powinniśmy udowodnić. Jest też większy nacisk na przyswajanie wielu teorii. Często bywa, że studenci zmuszeni są uczyć się na pamięć, a zrozumienie przychodzi z czasem.
Podsumowując matematyka ma wiele działów. Jest to nauka uznawana za bardzo trudną, nie tylko na samym kierunku matematyki, ale także w innych dziedzinach technicznych, ekonomicznych i wszędzie tam, gdzie matematykę się stosuje. Jest to nauka liniowa. Jeśli nie przyswoimy danej partii materiału, kolejne zagadnienia będą nie lada wyzwaniem do nauczenia się. Dlatego należy jej się uczyć systematycznie. Matematyka kształtuje wiele cech osobistych i umiejętności potrzebnych na rynku pracy, przede wszystkim takich jak zdolności analityczne. Matematycy często znajdują poważanie i dobry zawód.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here